เกี่ยวกับเรา

          บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2500 โดยใช้ชื่อ “ปึงง่วนจั๊ว” โดยเริ่มจากการขายของชำและสินค้าอุปโภคบริโภค ในอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคล ในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา (ปึงง่วนจั๊ว) มีผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน 4 คน คือ 

          1. นายสมศักดิ์ ปัญญาวัฒนานุกูล

          2. นายเอกอุดม ปัญญาวัฒนานุกูล

          3. นายเอกเกษม ปัญญาวัฒนานุกูล

          4. นางสาวสิริกุล ปัญญาวัฒนานุกูล 

          โดยเริ่มดำเนินธุรกิจ การขายเครื่องเขียน หนังสือเรียน อุปกรณ์สำนักงานเป็นหลักตั้งแต่นั้นมา และ ในปี พ.ศ.2553 ได้เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น “บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) จำกัด” โดยมีกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ

          1. นายเอกอุดม ปัญญาวัฒนานุกูล

          2. นางจุฑามาศ  ปัญญาวัฒนานุกูล

          ปัจจุบันมีจำนวน 2 สาขา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บริเวณ 4แยก วัดเสนาทสนาราม ใจกลางอำเภแพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสาขาตั้งอยู่บนถนนอู่ทอง ตรงข้ามตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา